D. GRAFICKÁ ČÁST

D.1. Základní mapa obce Velké Hoštice S5

D.1. Základní mapa obce Velké Hoštice

M 1 : 47 000

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice S5

D.2.  Hlásné profily a srážkoměrné stanice
 

D.3.   Vodní toky a díla S5

D.3.  Vodní toky a díla

 

D.4.   Záplavová území S5

D.4.  Záplavová území

Rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území.


D.5.  Objekty povodňového plánu S5

D.5.  Objekty povodňového plánu

 

D.6.  Postupové doby S5

D.6.  Postupové doby

 

D.7.  Doprava S5

D.7.  Doprava

 

D.8.  Důležité organizace S5

D.8.  Důležité organizace

Statické mapy k zobrazení, stažení a tisku

D.9    Mapa obce Velké Hoštice

M 1 : 10 000

D.10.  Mapa regionu 

M 1 : 25 000 včetně rozmístěni čidel a srážkoměrů

D.11.  Pracovní mapa povodňové komise obce Velké Hoštice

Pro přihlášené M 1 : 10 000

D.12.  BMIS - bezdrátový místní ifnormační systém