Odtokové poměry


Průměrný průtok v jednotlivých místech hlásných profilů

Profil                                 

Qa

[m3/s]

1.SPA 

Qa

[m3/s]

2.SPA  

Qa

[m3/s]

3.SPA 

řeka Opava      - profil  273_A

55.2 

88.8 150

řeka Moravice - profil  277_A

40.1 

77.0 113

K. ú. Velké Hoštice protéka řeka Opava katastrem jižní části obce.

Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů a lávek přes Opavu, Mlýnskou strouhou - náhon a přes Chlebičovský potok, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru obce