Historické povodně


Ve Velkých Hošticích se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Doložené povodňové epizody: červenec 1997, červenec 2007, květen 2010, květen 2013.

V roce 1997 postihly Velké Hoštice povodně z Opavy, srovnatelné s Moravou, neboť stékaly ze stejného zdroje - Jeseníků.

červenec 1997 - na Opavě

Povodeň z Opavy v červenci 1997 zaplavila levobřežní inundační zónu Opavy nábřežní komunikace a sklepy domů v přilehlých ulicích, vzdutá kanalizace přetekla v mnoha místech široké inundace až po Mlýnskou strouhu.

létě (květen) roku 2010 postihly Velké Hoštice povodně z Opavy. Povodeň  napáchala v obci hmotné škody na majetku obce i občanů.