Řeka Opava

Délka toku

Lv = 110.7 km

Číslo hydrologického pořadí:

2-02-01-0010               

ID toku DIBAVOD

201 640 000 100

ID toku CEVT

10 100 014

Plocha povodí

P = 2 089 km²

Průměrný (roční) průtok

Q = 17,6 m3/s  v Ďehylově

Pramen

Ve Vrbně pod Pradědem v Jeseníkách ve výšce 836 m n. m.

Protéká katastr. územím obcí

Nové Heřminovy, Krnov, Opava, Velké Hoštice, Ostrava

Ústí 

do Odry v Ostravě - Svinov ve výšce 205 m n. m.

Průměrný sklon toku

lt = 3,23 %

Správa vodního toku

Povodí Odry s.p. - Ostrava

Průběh toku řeky Opava

Hydrologické pořadí               2-02-0310010            ID Dibavod: 201 640 000 100        ID CEVT: 10 100 014  

Opava je levostranný přítok řeky Odry, který protéká okresy Bruntál, Opava a Ostrava-město v Moravskoslezském kraji. Řeka vzniká soutokem Střední a Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Střední Opava vzniká na území města Vrbno pod Pradědem soutokem Bílé a Střední Opavy. Černá Opava pramení při severozápadních svazích Orlíku a Střední Opava pramení na severovýchodních svazích PraděduBílá Opava pramení na jihovýchodních svazích Pradědu. Délka toku činí 110,7 km. Plocha povodí měří 2089,0 km². Od ústí Opavice až do Opavy-Vávrovic tvoří státní hranici s Polskem (Opolské vojvodství) v délce cca 25 km. Největším přítokem je řeka Moravice před Velkými Hošticemi

Zdrojnice Opavy vznikají v Hrubém Jeseníku a stékají se ve Vrbně pod Pradědem. Z Vrbna pod Pradědem teče řeka Nízkým Jeseníkem k jihovýchodu korytem, které po povodni roku 1997 dostalo přírodě blízký ráz – je tvořeno četnými meandry, štěrkovými terasami a ostrůvky. V Nových Heřminovech se obrací k severovýchodu, kterýžto směr si udržuje až ke Krnovu ve Zlatohorské vrchovině. Celý úsek od Vrbna až do Krnova má horský charakter, řeka teče hlubokým údolím, ve kterém vytváří četné peřeje. Pod Krnovem se údolí otevírá a řeka již teče nížinou Opavské pahorkatiny (206,6 m n. m. ústí Opavy do okresu Opava mezi k. ú. Úvalno a k. ú. Skrochovice) zhruba jihovýchodním směrem až k ústí do Odry v Ostravě-Svinově (nadmořská výška 205 m n. m.). Mezi Krnovem a Opavou tvoří řeka česko-polskou státní hranici. Mezi Opavou a Ostravou řeka vytváří několik meandrovitých úseků se štěrkovými lavicemi, vysokými hlinitými břehy v nichž se vyskytuje i ledňáček říční. Časté padlé stromy, slepá ramena. Mezi Jilešovicemi a Děhylovem byla řeka zkrácena regulacemi o 2,5 km v souvislosti s těžbou štěrkopísku – jejímž důsledkem je vznik tzv. Hlučínského jezera. Řeka se tak dnes městu Hlučín úplně vyhýbá. Mezi Opavou a Kravařemi, kde leží Velké Hoštice, je část vody odlehčována Mlýnskou strouhou. Ústí do Odry v Ostravě v Ostravské pánvi v nadmořské výšce 205 m.

Hlavní přítoky řeky Opava v obci Velké Hoštice

 

ID toku Dibavod

ID toku CEVT

název toku

Název recipientu

1.

 203 490 000 100

 10 211 283

 Mlýnská strouha-náhon

Opava

2.

 203 490 002 000

 10 213 072

 Chlebičovský potok

Opava

Mlýnský náhon - strouha

Hydrologické pořadí               2-02-03-0050           ID Dibavod: 203 490 000 100     ID CEVT: 10 211 283

Mlýnský náhon se odděluje od Opavy doprava na západní hranici katastru Velkých Hoštic, protéká centrem obce aby se za Velkými Hošticemi opět připojil zprava k Opavě. Je to pravostranný přítok řeky Opava. Délka toku činí 12,3 km. Správcem vodního toku je Povodí Odry s.p. - Ostrava.

Chlebičovský potok

Hydrologické pořadí               2-02-03-0060          ID Dibavod: 203 490 002 000      ID CEVT: 10 213 072 

 je potok v Moravskoslezském kraji, levostranný přítok řeky Opava. Délka toku činí přibližně 11,7 km. Plocha povodí měří 22,9 km². Chlebičovský potok pramení nad Chlebičovem  v nadmořské výšce kolem 230 m; celý svůj následující běh pak směřuje k jihovýchodu.  Protéká ještě částí obce Velké Hoštice, a po necelých dvanácti kilometrech toku se v nadmořské výšce zhruba 124 m u Velké Hoštice vlévá zleva do řeky Opavy, která vody potoku unáší dál do Odry. Správcem vodního toku je Povodí Odry s.p. - Ostrava.

Bílý potok

IDVT 10 213 072 je oficiálním názvem tohoto toku. Má dělenou správu vodního toku: V ř.km 0,000 - 1,000 správu toku vykonává Město Kravaře,

v ř.km 1,000 - 3,655 Povodí Odry, s.p. a v ř.km 3,655 - 4,287 Obec Chlebičov.

Čeplice (PodČeplice)

je místopisný název bezejmenného přítoku Opavy IDVT 10 215 701.

Další bezejmenné toky v katastru obce Velké Hoštice

 Poř.

Identifikátor toku  DIBAVOD

ID toku (CEVT)  

Identifikátor recipientu  

Název recipientu  

1.

203 480 000 200

10 215 701

Čeplice

201 640 000 100

Opava

         

3.

203 480 000 600

10 208 782

201 640 000 100

Opava

4.

203 480 000 700

10 214 258

203 480 000 600

 

5.

203 480 000 900

10 212 010

203 480 000 600

 

6.

203 480 001 100

10 210 339

203 480 000 600

 

7.

203 480 001 300

10 212 272

203 480 000 600

 

8.

203 480 001 500

10 210 259

203 480 000 600

 

9.

203 480 001 700

10 210 760

203 480 000 600

 

         

10.

203 480 002 000

10 211 906

201 640 000 100

Opava

11.

203 480 002 100

10 211 062

203 480 002 000

 

         

14.

203 490 000 700

10 211 258

203 490 000 200

Čeplice

15.

203 490 000 900

10 216 473

203 490 000 200

Čeplice

16.

203 490 001 100

10 210 192

203 490 000 200

Čeplice

         

17.

203 490 001 200

10 209 689

203 490 001 100

 

18.

203 490 001 500

10 212 959

203 490 000 200

Čeplice

19.

203 490 001 600

10 211 796

203 490 001 500

 

20.

203 490 002 300

10 210 942

203 490 002 000

Chlebičovský p.

Vodní toky v katastru obce Velké Hoštice - mapa