B) Vodní nádrže a objekty na tocích v katastru Velké Hoštice

Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Velké Hoštice v POVIS

Poř.

Id.DIBAVOD

Název

Tok

Poloha

[ř.km]

Vlastník

Provozovatel

Plocha [ha]

1

 POD_Jev ID 300033460

jez Komárov

Opava (201640000100)

32.19

Povodí Odry, státní podnik

nadržuje oddělení Mlýnské strouhy od Opavy vlevo do VH 

šikmo k ose toku

2

 POD-Jev ID 3000333970

jez Štítina

Opava (201640000100)

28.45

Povodí Odry, státní podnik

 nadržuje oddělení strouhy chladicí vody pro průmyslové objekty ve Štítině

kolmo k ose toku

3

202 030 030 003

202030030001

Opava (201640000100)

0.00

obec Velké Hoštice  původní slepé rameno Opavy - Borka 

1.040


Mapa vodních nádrží v širším regionu katastru obce Velké Hoštice