Srážkoměrné stanice

Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Velké Hoštice jsou na webovou aplikaci dPP VELKÉ HOŠTICE zařazeny:

Poř. Id. sráž. stanice Název stanice Provozovatel On-line měření Obec
1 POD_BRAN Branka  Povodí Odry, s.p. graf Branka u Opavy
2 NSED-SRV Nové Sedlice Povodí Odry, s.p.   graf obec Nové Sedlice
3 POD_OPAV  Opava Povodí Odry, s.p.   graf město Opava
CHMU_307421 Opava - Otice ČHMÚ Ostrava graf Otice

 

 


Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Velké Hoštice v POVIS