Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Opava. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Velké Hoštice 

adresa: Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice

telefon/fax: 553 764 062;  e-mail: info @hostice.cz  ;  webwww.hostice.cz

poř. příjmení, jméno, titul                                    funkce v komisi adresa na pracoviště                                                 kontakt        
1. Pospiech Alfons Ing. předseda OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195 553 764 062, 606 705 503
2. Pospiech Libor Bc.  místopředseda OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195  553 764 062, 602 567 667
3. Winkler Roman

člen,

starosta SDH

WINRO s.r.o , Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 553 764 911, 607 938 059
4. Teuer Josef Ing. člen

Hoštická a.s., Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice

731 489 684

5. Směja Jan  člen Renova Opava s.r.o. 553 607 121, 602 527 136