Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo obce. Jejím předsedou je starosta obce, který jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé.

PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností ORP Opava. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice


Od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Související povodňové komise jsou uvedeny v kapitole Související povodňové komise – v Úvodní části tohoto dPP

Povodňová komise obce Velké Hoštice    

adresa: Obec Velké Hoštice, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice

telefon/fax: 553 764 062;  e-mail: starosta@hostice.cz  ;  webwww.hostice.cz

poř. příjmení, jméno, titul                                    funkce v komisi adresa na pracoviště                                                 kontakt        
1. Benek David Ing. předseda OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195 553 764 062, 602 651 248
2. Kaluža Michal Ing. místopředseda OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195  553 764 062, 602 567 667
3. Winkler Roman 

člen,

starosta SDH

WINRO s.r.o, Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice 553 764 911, 607 938 059
4 Směja Jan člen FK Velké Hoštice 553 607 121, 602 527 136
5. Martínková Lucie Bc. zapisovatelka OÚ, 747 31 Velké Hoštice, Zámecká 195 553 764 062