Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní komunikace I/56 směr východně do Kravař a pak směrem na západ do Opavy.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území v katastru obce. Doprava se pak bude směrovat a řídit pokyny Policie ČR na určené objízdné trasy.

Přehled objízdných tras v dPP obce Velké Hoštice v POVIS

Id. objízdné trasy Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
1590 Velké Hoštice OBJ_01_Velké Hoštice Objízdná trasa cesta I/56 směrem do Malých Hoštic dále silnicí I/11 do Opavy
1591 Velké Hoštice OBJ_02_Velké Hoštice Objízdná trasa cesta I/56 směrem do Kravař a do evakuačních míst

 


Přehled dopravních omezení v dPP obce Velké Hoštice v POVIS

Při rozvodnění řeky Opava v obci Velké Hoštice nedochází  k zaplavení silničních komunikací, rozliv postihuje pouze místní komunikace v obci


Napojení obce na významné silniční tahy (silnice I. a II. třídy, silnice pro motorová vozidla)

Hlavní komunikace I/11  je silnicí I. třídyČesku o délce 316 km spojující města Hradec Králové, Šumperk, Opava, Ostrava a Havířov pokračující na Slovensko.

Je nejpřímější páteřní komunikací ve směru západ – východ ČR. Jedná se o nejdelší silnici první třídy v České republice.