Místa omezující odtokové poměry (MOOP)

MOOP se začnou uplatňovat svým negativním vlivem při déletrvajících a vydatných srážkách, zachycení předmětů nebo nánosů - omezením odtoku v místech pylonů mostů, vetknutí a ukotvení lávek, zmenšení průtočného profilu, mají za následek zmenšení kapacity koryta. V kritických stavech přívalu vod mohou způsobit jejich vzdutí a následné rozlití v místě omezení odtoku mimo koryto.

V zimních a jarních měsících jsou ohroženy tvorbou ledových zátarasů, popř. nánosů splaveného materiálu s následným vzdutím hladiny.

OBJEKTY NA TOCÍCH - MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY OBCE VELKÉ HOŠTICE v POVIS

Id. Vodní tok                      Od [ř.km] Do [ř.km]  Název                             Umístění Sezóna Poloha v obci         
23396 Chlebičovský p. 0.450 0.450 Most 56-002 přes Chlebičovský p. oba břehy celoročně mapa
23391 Mlýnská strouha-náhon 2.340 2.340 Lávka v lokalitě (u rybníka) Pastrník oba břehy celoročně mapa
23392 Mlýnská strouha-náhon 2.346 2.346 most přes Mlýnskou strouhu_ul. Mírová oba břehy celoročně mapa
23395 Mlýnská strouha-náhon 2.863 2.863 Lávka u hřiště oba břehy celoročně mapa
23393 Mlýnská strouha-náhon 3.450 3.450 Lávka_ lokalita Černý lesík oba břehy celoročně mapa
23424 Opava 32.078 32.078 Most místní komunikace přes Opavu oba břehy

celoročně

mapa
23397   0.685 0.685 Propustek pod silnicí I/56 oba břehy celoročně mapa
23394   0.870 0.870 Železniční most oba břehy celoročně mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v katastru obce Velké Hoštice

 

Mapa míst omezujících odtokové poměry