Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Rozhodným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Velké Hoštice na toku Opava je hlásný profil kategorie A,    A_273 v Opavě a taky profil kategorie A na Moravici -  A 277 v Brance u Opavy


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Velké Hoštice jsou na webovou aplikaci dPP Velké Hoštice zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – CHMU_307421  Opava - Otice (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice POD_BRAN  v obci Branka u Opavy  (ve správě Povodí Odry, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice NSED_SRV  v Nové Sedlice (ve správě Povodí Odry, s.p.)
  4. srážkoměrná stanice POD_OPAV v Opavě (ve správě Povodí Odry, s.p)

 


Hlásné profily přiřazené k dPP Velké Hoštice v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Velké Hoštice v POVIS